Har man bestämt sig för att investera i en braskamin är det kanske främst den levande eldens trivselfaktor man är ute efter, men en kamin är också en fullgod värmekälla och kan bidra till en minskad energiförbrukning.

fireplace-2Vedeldning är inte den vanligaste uppvärmningsformen av boenden idag, men kan vara ett bra komplement i större hus där det förbrukas mycket elektricitet eller olja för att hålla rummen varma. Dagens moderna braskaminer är effektiva och miljövänliga och tillverkas oftast av material som glas, gjutjärn, sten eller plåt. Investerar man i en braskamin kan man sänka sina värmekostnader genom att dra ner termostaten på sina element ett par hack.

Grundvärmen sänks men kan sedan höjas till en behaglig nivå genom att man istället eldar i sin braskamin. På detta sätt kan man minska uppvärmningskostnad av sin bostad med hela 50 % under vinterhalvåret då förbrukningen av el eller olja reduceras.

Det finns en del aspekter att ha i åtanke innan man införskaffar en braskamin. Man bör tänka på vart man ska placera kaminen. Platsen man väljer ska ha god ventilation, vara brandsäker och golvytan där kaminen ska stå bör vara slittåligt och kraftigt. Syftet med braskaminen ska man också ha klart för sig. Handlar det om ökad trivsel eller reducerad uppvärmningskostnad?

Olika braskaminer fyller olika funktioner, så det gäller att välja en som passar ens syfte. När man bestämt sig för en viss typ av kamin kan det vara en god idé att ta reda på om det krävs bygglov, enklast är att fråga stadsbyggnadskontoret i din kommun. Att installera en braskamin klarar troligtvis den händige amatören på egen hand, men är man osäker ska man ta hjälp av en fackman. När braskaminen slutligen är installerad krävs bara en besiktning av en skorstensfejarmästare, sedan kan den tas i bruk och börja sprida värme.