Att placera en sten vid platsen där man begraver den döde är en gammal tradition med anor som går tillbaka över 1 000 år i tiden. Armenien var ett av de första länderna i vilket man satte upp gravstenar och då i form av skulpterade stenkors, vilket skedde under 800-talet e.Kr.

gravstenarTill Sverige kom gravstenen under medeltiden i och med att Sverige kristnades och man började begrava folk på kyrkogårdar. Dock var det endast de välbeställda som fick en gravsten, ofta i form av hällar eller kors i sten, mindre bemedlade fick nöja sig med en gravkulle eller ett träkors.

Idag får alla som begravs någon form av gravsten, såvida man inte väljer minneslund. Numera finns till och med stora möjligheter att själv bestämma hur sin gravsten ska se ut. Företaget Vita Stenar har nämligen tagit fram en gravsten i stenkompositmaterial, vilket ger en hel del fördelar gentemot traditionella gravstenar.

En stor fördel är det är betydligt lättare att göra inskriptioner på stenen. Dessutom finns det möjlighet att till och med att ha en egen bild på stenen i färg.

Andra fördelar med en sten från Vita stenar är att de inte kräver något underhåll samtidigt som den endast väger 25-30 kg till skillnad mot en traditionell sten som ofta väger 75 kg eller där över. Detta är också en fördel ur ren säkerhetssynpunkt eftersom det gör stenen betydligt lättare att flytta samtidigt som olycksrisken minskar.

På Vita Stenars hemsida finns det möjlighet att själv designa sin egen sten med text och även bild om man så önskar samt välja vilken färg eller mönster stenen ska ha.