Dåligt isolerade fönster kan vara ett stort problem. Framförallt innebär det större energikostnader – då mycket av värmen läcker ut måste du värma mer. Så mycket som trettio procent av värmen kan försvinna ut genom fönstren.

Därför är det också en viktig ekonomisk investering att byta ut äldre fönster. Treglasfönster är bättre än tvåglasfönster och på Energiakademin hittar du en behändig tabell över hur U-värden (det vill säga värmemotstånd) för olika typer av fönster. Värdet beskriver hur bra en byggnadsdel är på att leda värme. Ju lägre U-värde, desto bättre men värden på under 0,8 är inte önskvärda då risken ökar för kondens. När du bytt fönster bör du justera värmesystemet och ventilationen för att ta tillvara på energibesparingen.

Tänk på att du i vissa fall kan behöva bygglov för byte av fönster, särskilt om de är uppseendeväckande eller på något sätt ovanliga i omgivningen. Det är också viktigt att tänka på att fönstren ska passa in i byggnaden. Detta gäller alltså inte den rena passformen utan det estetiska – man bör överväga den arkitektoniska helheten. Det betyder inte att fönstren måste se ut exakt som de gamla, men snickerier och stil bör likna den gamla så mycket som möjligt.